Bij Van der Valle Psychologie kunt u onder andere terecht voor:
– eerstelijns psychologische zorg;
– jeugdzorg en individuele begeleiding;
– consultatie bij gedragskundige vraagstukken;
– supervisie en intervisie.
 
Wachtlijst
Van der Valle Psychologie heeft momenteel een wachtlijst van 1,5 à 2 maanden.
 
Vertrouwelijkheid
Een psycholoog heeft een beroepsgeheim en mag zonder uw toestemming nooit informatie over u verstrekken aan anderen. De enige uitzondering hierop is als er sprake is van (dreigend) gevaar voor uzelf of anderen.
Uw dossier wordt wettelijk 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. U heeft recht op inzage en een afschrift van uw dossier (op afspraak). U kunt een schriftelijk verzoek doen tot eerdere vernietiging van het dossier.
Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:
www.psynip.nl
www.bigregister.nl
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl
 
Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat iemand ontevreden is over de behandeling of iets anders had verwacht. Indien dit bij u het geval is, dan horen we dat graag van u en zoeken we samen naar een oplossing. Mochten wij er niet samen uit komen, dan kunt u voor informatie of het indienen van een klacht terecht bij het NIP (www.psynip.nl) of het regionaal tuchtcollege gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl). Deze instanties hebben een onafhankelijke klachtencommissie.