U kunt onder andere terecht voor:
– angsten;
– depressie, somberheid;
– overspannenheid, burn-out klachten;
– traumatische ervaringen;
– verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste;
– ‘vage’ lichamelijke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid);
– dwangmatig handelen of piekeren;
– opvoedingsproblemen.
 
Werkwijze en behandeling
De eerstelijns psycholoog werkt samen met u op een praktische manier aan verlichting van uw klachten. De behandeling is kortdurend en oplossingsgericht, en sluit zoveel mogelijk aan op uw hulpvraag.

Bij de start van de behandeling is er eerst een diagnostisch onderzoek. Er wordt geprobeerd om samen met u een duidelijk beeld te krijgen van de oorsprong van uw klachten. De psycholoog zal u vragen stellen over diverse levensgebieden. Soms kan aanvullend testonderzoek wenselijk zijn.
De onderzoeksfase wordt afgerond met het opstellen van een plan van aanpak.

In de behandeling wordt vervolgens gebruikt gemaakt van cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en oplossingsgerichte therapie. Al deze therapievormen zijn een erkende en effectieve kortdurende behandeling voor diverse psychologische klachten.
Met EMDR-therapie kunnen problemen als gevolg van traumatische gebeurtenissen behandeld worden.
Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen.
Oplossingsgericht coachen heeft als invalshoek, dat het zinvoller is om direct de aandacht te richten op het construeren van oplossingen dan op het analyseren en doorleven van problemen. De basisgedachte is dat eenieder zelf de sleutel in huis heeft om zijn eigen problemen op te lossen.
 
Kosten en vergoeding
De kosten voor eerstelijnspsychologische behandeling worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering indien u een geldige verwijzing heeft van uw huisarts en een DSM-diagnose. Uw eigen risico wordt door de verzekeraar achteraf met u verrekend. Het wettelijk verplichte eigen risico in 2017 is € 385,- voor alle zorg uit het basispakket samen. Behandeling van aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, slaapstoornissen, specifieke fobieën en zogenaamde V-codes (relatie-, werk- en studieproblemen, rouw) wordt vanuit het basispakket niet meer vergoed. Door sommige verzekeraars worden deze in het aanvullende pakket opgenomen.
Consulten die vallen onder uw aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.
Heeft u (of wilt u) geen verwijzing dan kunt u zich toch aanmelden, maar dan dient u de behandeling zelf te betalen.
Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars afgesloten.
 
Duur van het consult
Gemiddeld mag u verwachten dat een gesprek ongeveer drie kwartier zal duren, soms kan het iets uitlopen. Uit onderzoek blijkt dat deze tijd voldoende is om tot werkzame afspraken of op gevoelige onderwerpen te komen. Een langere periode tast het concentratievermogen aan of is soms te belastend in emotioneel opzicht. De frequentie van de consulten is bij aanvang meestal eenmaal per week, als de agenda het toelaat. Daarna eenmaal per twee of meer weken, afhankelijk van de behoefte of de noodzaak.