Sinds 1999 ondersteunen wij in Kroatië en Slovenië de overheid en zorgaanbieders bij het initiëren en implementeren van nieuw beleid binnen de gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg.
Binnen Kroatische en Sloveense zorginstellingen bestaat veel behoefte aan advisering en scholing over vraagstukken als kwaliteit van bestaan, gedragsproblematiek en psychische stoornissen. In samenwerking met diverse lokale deskundigen dragen wij daar bij aan kwaliteitsverbetering met psychologische en orthopsychiatrische thema’s.
Van der Valle Psychologie coördineert lokale projecten op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg en werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten.
Met informatie, analyses en adviezen kunnen Kroatische en Sloveense organisaties adequaat inspelen op Europese ontwikkelingen.
Als geregistreerd EuroPsy-psycholoog maken wij deel uit van een groot Europees netwerk in de gehandicaptenzorg.
Vanaf 2008 zijn onze werkzaamheden in Midden- en Oost-Europa ondergebracht in een stichting, genaamd Suportiva.