Sinds 2015 is de Jeugdzorg niet meer ondergebracht bij de zorgverzekeringen, maar wordt deze geregeld door de gemeenten.

Met een team van deskundige, ervaren en gekwalificeerde mensen bieden wij verschillende vormen van zorg:
 
Jeugd-GGZ
De zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders is bij onze praktijk ondergebracht in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. De Generalistische Basis GGZ voeren wij als medewerkers van praktijk Van der Valle Psychologie zelf uit. De Specialistische GGZ voeren we zo nodig in samenwerking met andere specialisten uit.

De zorg die we bieden binnen de Jeugd-GGZ is:
– testen / diagnostisch onderzoek;
– orthopedagogische- en psychologische behandeling;
– ouderbegeleiding (wanneer ouders vragen hebben rondom de opvoeding denken wij mee in het oplossen van de problemen, zodat het gezin daarna zelf weer verder kan).
 
WMO zorg
Wij bieden sinds 2015 zorg onder de noemer “Ondersteuning zelfstandig leven”. Deze vorm van zorg bieden wij aan zowel jongeren onder de leeftijd van 18 jaar, als aan volwassenen. Samen met een team van therapeuten uit de omgeving van Oldenzaal, Losser en Dinkelland zijn we verschillende vormen van zorg aan het ontwikkelen. De vormen van zorg die u nu al bij ons kunt vinden zijn:
– individuele begeleiding in de vorm van ondersteuning, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid;
– individuele begeleiding in de vorm van specifieke begeleiding, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid;
– individuele begeleiding in de vorm van het tijdelijk overnemen van activiteiten en begeleiding, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid;
– begeleiding van ouders in de vorm van Intensieve Orthopedagogische Gezinsbegeleiding, gericht op het vergroten van de opvoedingsvaardigheden.
 
Jeugd-AWBZ
Sinds januari 2015 zijn we hoofdbehandelaar voor Jeugd-AWBZ zorg. Dit betekent dat wij behandeling geven aan kinderen en jongeren die binnen de langdurige zorg vallen. Hierbij kunt u denken aan kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking.