In het kader van de registratie Gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist en andere beroepsregistraties, worden er steeds hogere eisen gesteld aan kennis en vaardigheden.
Methoden als supervisie en intervisie leiden tot meer kritische zelfreflectie en beroepsontwikkeling.
 
Supervisie
Binnen Van der Valle Psychologie is ruime ervaring aanwezig om als bevoegd supervisor te fungeren ten behoeve van de opleiding tot GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist en andere gedragskundige opleidingen.
Ook is het mogelijk om supervisie aan te bieden aan gedragsdeskundigen die binnen een organisatie tijdelijk inhoudelijke ondersteuning nodig hebben.
 
Intervisie
Wij introduceren de methode van intervisie en coachen managers en medewerkers in hun persoonlijke beroepsontwikkeling.